Professionals die samenwerken, hebben er vaak baat bij te reflecteren op die samenwerking. Om deze vorm van ontwikkeling te stimuleren, werken we met methodieken die focussen op het team, de taak en de context van de organisatie. Hierbij besteden we veel aandacht aan het maken van een zorgvuldige analyse van wat er leeft in het team en hoe wij hierop kunnen aansluiten.