Organisaties en besturen, teams of taakgroepen die samenwerken aan een specifieke taak of opdracht in een complexe organisatie, hebben vaak baat bij het maken van een pas op de plaats: bezinning, verheldering, afstemming.
Dit geldt bijvoorbeeld voor een afdeling van het buurtwerk, het bestuur van een kerk of teams van pioniers binnen de Protestantse Kerk Nederland (PKN).

Om goed en effectief samen te werken, is het belangrijk eerst te werken aan verheldering van wat de gezamenlijke taak is en hoe de individuen zich daarbij op elkaar af kunnen stemmen: Wat is onze missie en vanuit welke visie werken we? Om een team hiermee op weg te helpen, bieden wij methodieken en ruimte om met elkaar het gesprek aan te gaan en samen nieuwe inzichten te ontwikkelen en te delen.