Als een medewerker anders moet functioneren of zich nieuwe competenties eigen moet maken, kan coaching de aangewezen aanpak zijn.

Samen met de werkgever en de professional wordt een plan vastgesteld waarbij gekeken wordt wat de huidige situatie is en wat het gewenste resultaat is. Aan de hand daarvan wordt een traject op maat gemaakt.

Een traject kan bestaan uit gesprekken, maar ook uit observaties en feedback. Ik bied de ruimte om samen met de professional zijn/haar functioneren te onderzoeken, en gedragsalternatieven te proberen.

Uiteindelijk stel ik weer met de werkgever en de professional vast of de doelen bereikt zijn.