Werken in teamverband is niet meer weg te denken in maatschappelijke en kerkelijke organisaties. Dat valt niet altijd mee, zeker wanneer de context en de maatschappij in beweging zijn en er ook verandering nodig is in het team.

Intervisie is een methode om met elkaar te leren in teamverband hoe en op welke wijze goed kan worden samengewerkt.

Deze vorm van professionalisering geeft een impuls aan de individueel werker, het team en de organisatie. Met elkaar leren in teamverband gaat er over hoe professionaliteit van collega's zich verhoudt tot wat de organisatie vraagt en wil zijn. Ik begeleid een team bij intervisie om zich de methodiek eigen te maken en om vervolgens zelfstandig te leren van elkaar.