Elke professional komt momenten tegen in zijn of haar loopbaan waarop het nodig is de eigen professionaliteit opnieuw te ijken. Het kan zijn dat de organisatie of taak verandert, waardoor er nieuwe eisen gesteld worden aan de professionaliteit. Het kan zijn dat er zich in het leven van de professional gebeurtenissen voordoen die vragen om bezinning, ook op wat dat betekent voor het professioneel functioneren.

Deze vragen doen zich in alle beroepsgroepen voor, denk aan:

Supervisie biedt de ruimte om vanuit eigen doelen te reflecteren op hoe je jezelf als professional wilt verhouden tot je beroep. Daarbij komen vragen aan de orde als: hoe pas ik in dit beroep en in deze organisatie en wat vraagt deze specifieke situatie van mij?