Professionals die samenwerken, hebben er vaak baat bij te reflecteren op die samenwerking. Om deze vorm van ontwikkeling te stimuleren, werk ik met methodieken die focussen op het team, de taak en de context van de organisatie. Hierbij besteed ik veel aandacht aan het maken van een zorgvuldige analyse van wat er leeft in het team om hier vervolgens goed op aan te kunnen sluiten.

“Een goed team bestaat uit spelers die hun eigen rol uitstekend vervullen, maar hun activiteiten beperken om geen afbreuk te doen aan de rol van anderen." (R.M. Belbin)