Organisaties en besturen, teams of taakgroepen die samenwerken aan een specifieke taak of opdracht in een complexe organisatie, hebben vaak baat bij het maken van een pas op de plaats: bezinning, verheldering, afstemming. Dit geldt zowel voor maatschappelijke- en kerkelijke organisaties.

Om goed en effectief samen te werken, is het belangrijk eerst te werken aan verheldering van wat de gezamenlijke taak is en hoe de individuen zich daarbij op elkaar af kunnen stemmen: Wat is onze missie en vanuit welke visie werken we? Om een team hiermee op weg te helpen, bied ik methodieken en ruimte om met elkaar het gesprek aan te gaan en samen nieuwe inzichten te ontwikkelen en te delen.